angielski

invasive way heart disease obesity and diabetes remain among the top national health issues we're amidst a growing opioid epidemic now it's more crucial than ever to discover holistic and non-invasive health solutions blood circulation plays a vital role in the delivery of oxygen and nutrients to your cells and medical professionals are just scratching the surface of ways to naturally optimize blood flow to support our health as a cardiologist obviously i use technology to help in diagnosis and management and treatment of diseases technology has helped us along the way in evaluating heart function non-invasively with echocardiography ultrasounds of the heart angiography but then the key is that the final common pathway of that circulation from coronary arteries is the microcirculation and so as we age the microcirculation plugs up and so keeping the microcirculation open

ukraiński

інвазивний спосіб захворювання серця, ожиріння та цукровий діабет залишаються одними з головних національних проблем охорони здоров’я. Ми перебуваємо на тлі зростаючої епідемії опіоїдів. Зараз як ніколи важливо виявити цілісні та неінвазивні рішення для здоров’я. циркуляція крові відіграє життєво важливу роль у доставці кисню та поживних речовин Ваші клітини, а медичні працівники лише знаходять шляхи природної оптимізації кровотоку для підтримки нашого здоров’я Як кардіолог, очевидно, я використовую технології, щоб допомогти в діагностиці та лікуванні та лікуванні захворювань. Технологія допомогла нам неінвазивно оцінити функцію серця за допомогою ехокардіографії, ультразвукового дослідження серця, ангіографії серця, але ключ у тому, що остаточний загальний шлях цього циркуляція з коронарних артерій - це мікроциркуляція, і тому, коли ми старіємо, мікроциркуляція закупорюється і таким чином підтримує мікроциркуляцію відкритою

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia angielski-ukraiński?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.