angielski

1. interactions between employers and employees, or managers and workers 2. knowing that there is little risk of losing one`s employment 3. money paid (per hour or day or week) to manual workers 4. advantages that come with a job, apart from pay 5. things that encourage people to do something 6. to be raised to a higher rank or better job 7. without any particular abilities acquired training 8. regularly switching between different tasks 9. a company`s shared attitudes, beliefs, practices and work relationships

ukraiński

1. взаємодія між роботодавцями та працівниками або менеджерами та працівниками 2. усвідомлення того, що існує невеликий ризик втратити роботу 3. грошова оплата (за годину, день або тиждень) робітникам фізичної праці 4. переваги, які приносить робота, окрім оплати 5. речі, які спонукають людей робити щось 6. бути підвищеним до вищого рангу або кращої роботи 7. без особливих здібностей, набутих навчанням 8. регулярне перемикання між різними завданнями 9. спільні погляди, переконання, практики та робочі відносини компанії

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia angielski-ukraiński?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.