angielski

..... enthusiasm for doing something. 2. ..... the person who is responsible for managing an organization. 3. ..... all the particular things that influence someone`s living or working environment. 4. ..... an amount of money paid regularly by the government or a private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ill. 5. ..... the regular work that a person does to earn money. 6. ..... discipline and training of oneself, usually for improvement. 7. ..... the fact of doing something that is necessary or something that someone has wanted or promised to do. 8. ..... an extra amount of money that is given to you as a present or reward for good work as well as the money you were expecting.

ukraiński

..... ентузіазм щось робити. 2. ..... особа, яка відповідає за управління організацією. 3. ..... усі конкретні речі, які впливають на чиєсь життя чи роботу навколишнє середовище. 4. ..... сума грошей, яку регулярно сплачує держава або приватна компанія людині, яка більше не працює, тому що вона занадто стара або захворіла. 5. ..... регулярна робота, яку людина виконує, щоб заробити гроші. 6. ..... самодисципліна і тренування, зазвичай для вдосконалення. 7. ..... факт виконання чогось необхідного або того, що хтось має хотів або обіцяв зробити. 8. ..... додаткова сума грошей, яка дається вам як подарунок або винагорода за добро роботу, а також гроші, на які ви очікували.

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia angielski-ukraiński?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.